25 April 2011

Wondering....wondering....and keep wondering....

adakah sedikit itu punya makna yang besar??
adakah ia akan membawa kepada perubahan dalam diri ini??
adakah aku bersedia??

No comments:

Post a Comment